Corpo energético subtil

by Anda-lh'à Lus.

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.

about

Nove arcos de cadeirado granítico, con doelas regulares ao igual cós tímpanos, ouven o bruar do flume ullán e fan de cancela cara ao camiño natural antre as augas. Pódense topar todo tipo de bestas: normais e alteriadas, corpos físicos e corpos sutís. Enerxías que andan por aí e que veñen e van. Un druída mediterráneo foi quen de as chamar e xuntalas para escoitar o son dunha gaita e para xustificar a súa existencia céltiga (ou pancéltiga) con fórmulas matemáticas. A nova arquitectura acada pequenos grolos das ánimas sutís do Ulla. E dende Grês é quen de dominar o mundo, sempre que o cura de Vila de Cruces beizoe os corpos enerxéticos sutís.

Nine granite masonry arches, with regular voussoirs just like eardrums hear the gentle flow of the Ulla, and it's like a gateway to the natural route between the waters. You can find all kinds of wildlife: normal and altered bugs, physical bodies and subtle bodies. A Mediterranean druid was able to call them and bring them together to hear the sound of a bagpipe and justify their celtic existence with mathematical formulas. The new architecture feeds on small sips of subtle souls of Ulla. From Grês seems to dominate the world, whenever the priest of Vila de Cruces bless the subtle energy bodies.

credits

released January 28, 2015

Anda-lh'à Lus are Xabier do Anxeliño and Moncho de Lucas.

tags

license

about

Anda-lh'à Lus. Vigo, Spain

Anda-lh'à Lus é andar aceso no intre exacto. Iso mesmo é. A idea orixinal xurdiu no verán do 2009, cousa que agromou e medrou logo dun encontro en Madride.

Anda-lh'à Lus means to "Be by the Light" exactly at the right time. And that's it. The original idea cames up in the summer of 2009.

Xabier do Anxeliño: Hardware, Software, guitar and gaita (bagpipe).
Moncho de Lucas: Design, ambient & voice.
... more

contact / help

Contact Anda-lh'à Lus.

Streaming and
Download help

Track Name: Corpo Energético Subtil (Single mix)
(Niñerola's voice, Catalan)

Podriem dir
que tot és energia.
les paraules, els pensaments,
els sentiments, les vivències,
les accions, la matèria, etc.
I totes són diferents formes de energia.
En un nivell de consciència baix,
les energies seran denses, negatives o positives.
o un nivell de consciència alt, les energies seran subtils...

--------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Galician)

Vou facer máis cartos así, vou máis...
ou ides a Punta Cana.
Non sei que carallo van facer,
pero "bueno".

--------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Catalan)

Detecta en l'ésser humà
la presència de cossos energètics subtils,
que es diu duplicats energètics
ubicats en altres dimensions de l'espai-temps,
i que estan interpenetrades,
interconnectades i traslladades
al cos físic a què pertanyen.
I que aquestes formes
estan formades
per unes vibracions més ràpides
que la velocitat de la llum
i que no podem percebre amb els cinc sentits.

-------------------------------------------------------------------

(English phantom voice)

We're the mistery of the Universe.

-------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Galician)

O esotérico e a ciencia
son coma dous camiños
que empezan en dous túneles diferentes.
É pola física cuántica
e concretamente pola malla cuántica,
que o Universo é unha malla cuántica.
Xa sabemos que estamos a punto de demostrar
que tenden a encontrarse.

"Bueno", agora ti cre o que queiras (bis).

--------------------------------------------------------------------

(English voice)

Masturbation would distort the energy body of a human being.

---------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Castilian)

Cuando lo vi, no dudé un instante.
Este es mi pequeño Matusalén,
el árbol que transmitía antaño
las energías sutiles.

---------------------------------------------------------------------

(José Luis's voice)

Es una especie de monovisión modificada,
pero en lente de contacto.

---------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Catalan)

Per la teoria matemàtica de les supercordes,
podrem determinar l'existència
d'altres dimensions espai-temps invisibles.
Aquests processos matemàtics
s'avancen al descobriment
de les grans lleis físiques.
Fet que ens permetrà veure
que dos cossos subtils
en la mateixa dimensió espai-temps
amb el seu mateix rang de velocitat i freqüència
ens permetrà veure com sòlid
algun altre cos subtil,
ia la supervivència d'aquells cossos subtils,
i de la consciència,
es perllonga més enllà de la mort del cos físic.

------------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice, Castilian)

Quiero concluir con unas breves
reflexiones y conclusiones.
Quiero recordar que los árboles
y las plantas,
a pesar de ser grandes receptores
de energías sutiles,
son uno de los grandes instrumentos
que la naturaleza utiliza
para descontaminar la energía sutil del planeta.
Y son los transmutadores números uno
de energías sutiles vitales
para los animales y ser humano.
Transforman la energía sucia
y congestionada, en energía pura.
Track Name: Corpo Energético Subtil (Grês islands mix) (Feat. Lois Ninherola, Martinho & Ceallach Calros)
(Niñerola's voice)

En que baso eu que é nova
a "nova arquitectura"'?
se non estaríache tomando o pelo
e eu pra toma-lo pelo
vou ao barbeiro
e dígholle así está ben.
M'entendes?
E non me gusta perde-lo tempo.
Entonces para eso me preparei cientificamente.
Porque a quimera... ti tes ilusións ou non.
Outra cousa que sabemos (...?)
é que todos somos o Universo,
que todos somos o Universo,
pero todo eso non é rollo.

Buenas vibraciones,
las energías sutiles de nuestros antepasados
fueron positivas?...

Buenas vibraciones (bis).
Energías sutiles (bis).

He podido comprobar
que hay un lado positivo,
es decir, muy buenas vibraciones (bis).

(Martinho's voice)

A little love (bis).

-------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice)

L'aigua no és un ésser inanimat,
sinó que està realment viva,
i respon a les emocions, paraules, pensaments, música,
i que l'aigua guarda i transmiteix informació...

--------------------------------------------------------------

(DJ's voice)

We 're the past, the present and the future.
We' re the mistery of the Universe.

--------------------------------------------------------------

(Niñerola's voice)

Cousas interesantes,
hai moitos camiños e moitas cousas (...?).
Se estou sentado e non me movo,
non teño nengún peligro,
pero non vou a ningunha parte.

Este es mi pequeño Matusalén,
el árbol que transmitía antaño
las energías sutiles a la señora Concha.

Sucesos paranormales (bis).

---------------------------------------------------------------

(Ceallach's voice)

You're no good for me,
I don't need nobody,
don't need no one that's no good for me.

You're no good for me,
I don't need nobody,
don't need no one that's no good for me.

You're no good for me,
I don't need nobody,
don't need no one that's no good for me.

You're no good for me,
I don't need nobody,
don't need no one that's no good for me.
Track Name: (Sakagailurik gabeko) Igogailua (erghedoiro mix) (Feat. O Can de Palheiro e O Queipo da Xunqueira)
(Xabier's voice fromm 1994)

Ascensor sin pulsador,
ascensor sin pulsador.

(German's voice)

1, 2, 3
--------------------------------------------------------------
(O Can de Palheiro)

Hey, Is that "yo2 chick-o-free?
I'm Mr 305.
Estoy aquí con DJ Deaf
Tú sabe'
en Clock D

DI Tarararará
y este es el nuevo remix
Bah! y olvídate,
lo tocan y lo tocan.

---------------------------------------------------------------
("Bertsolari"'s voice, "story teller" or "slam poet")

Nik oso harro pasako naiz,
naturala orixe da...

----------------------------------------------------------------
(O Can de Palheiro)

"Yo", Mr 305 who did it.
You know he was involved in everything
in this city.

And now you're just
Mr Worldwide,
who learns form every city
and every country
arround the world.

(woman's voice)

Igogailua (bis)

--------------------------------------------------------------
(Moncho's voice)

Erghedoiro con premedoiro,
erghedoiro sen botóns...

(O Can de Palheiro)

Tú lo puede cambial,
tú lo puede cambial.

(Xabier's voice from 1994)

Esto es un elevador...

(Diego's voice from 1994)

De carga ligera.

------------------------------------------------------------------------
(Dj's voice)

Here we go!!!

(Woman's voice)

Get in fast,
I like it fast!! (bis)